לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

394

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

יהודי נכנס אצל הרב שבעירו:

- רבי ,שאלה יש לי לשאול. תרנגולת שדגרה והולידה אפרוחים – מותר לשחטה לכבוד יום-טוב, או לאו?

- מותר, – פסק הרב לקולא.

לא נתקררה דעתו של השואל:

- רבי, צער בעלי-חיים דאורייתא, והאפרוחים קטנים עדיין, וצריכים לאמם.

החמירו פניו של הרב והוא החזיר:

- באמת, הדבר טעון עיון, שוב ובוא מחר, שמא בינתיים יעזור לי המקום.

למחר חזר ובא השואל ופניו עגומות:

- בלילה פרצה נמייה לתוך הלול ודרסה גם את האם וגם את האפרוחים.

צהבו פניו של הרב:

- הרי אמרתי: שמא בינתיים יעזור לי המקום...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם