לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

395

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

ערב-פסח בא יהודי אל הרב לשאול שאלה:

- תרנגול הודו ותרנגולת הודית יש לו, ואינו יודע, מי משניהם לשחוט לכבוד יום-טוב, ישחוט את התרנגול - תצטער התרנגולת ותקרקר. ישחוט את התרנגולת – יצטער התרנגול ויקרקר.

עיין הרב בספר והחזיר:

- לך ושחוט את התרנגול. אלא מה, שמא תצטער התרנגולת? תצטער ותקרקר.

תמה השואל:

- רבי, פשיטות זו מנין לך?

השיב לו הרב:

- מקרא אני דורש, "מלכי-צבאות ידודון, ידודון". [6] ידודון, ידודון, שתי פעמים, למה? אלא כך אמר קרא:

"מלכי-צבאות ידודון? – "ידודון"...

[6] תהלים סח, יג. [וראו המשך הפסוק: "וּנְוַת בַּיִת תְּחַלֵּק שָׁלָל"]

לסיפור הבא

לסיפור הקודם