לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

393

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

משכיל מפורסם בא לעירה וחלה. נכנס אצלו הרב לבקרו ואמר לו בלשון-תוכחה:

- ברי לי, שלא התפללת תפילת-הדרך, ומשום-כך נענשת וחלית.

אמר לו המשכיל:

- רבי, כלום אתה מאמין באמת, שכל תפילה עושה לפחות מחצה?

- באמונה שלמה, – השיב הרב. – מאמין אני בזה.

- רבי,– חזר המשכיל ואמר, – כלום אין אתה מתפלל כל-יום: "וחננו מאתך דעה, בינה והשכל?...

(ארמין שניצר – ברשימותיו "יידישע קולטורבילדער" – מייחס תשובה מחודדה זו לרבי ליפמן שטין, רב אונגרי ידוע, ששבר את רגלו בהיותו בדרך, ואחר מקנאי האדוקים הצדיק עליו את הדין בשביל שחשדו, שלא התפלל תפילת-הדרך בכוונה).

לסיפור הבא

לסיפור הקודם