לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

331

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

המגיד מדייצה בא אצל עשיר לבקש נדבה. סירב העשיר ולא נתן לו ולא כלום. אמר לו המגיד:

חבל, שלא היית בימי התנאים. אילו בימיהם היית, מובטחני, שהיה חלב של עכו"ם נעשה היתר על-ידך.

תמה העשיר:

מה ענייני לכך?

הסביר לו המגיד:

למה אסרו חלב של עכו"ם? גזירה שמא עירב בו העכו"ם חלב של בהמה טמאה‏[39]. ואילו ממך ראיה, שבהמה טמאה אינה נחלבת כלל...

משנה עבודה זרה ב ג (וגמרא שם לה, ב).

לסיפור הבא

לסיפור הקודם