לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

332

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

עני נכנס אצל עשיר לבקש נדבה. פשט העשיר את ידו – ונתן לו שלום. אמר לו העני:

לחינם אתה נותן לי שלום. בן עיר זו אני.

החזיר לו העשיר:

אם-כן, למה באת אלי? כאן, בעירנו, הכל יודעים, שאיני נותן צדקה לעניים.

[נוסח אחר:

החזיר לו העשיר:

איני מאמין. כאן, בעירנו, הכל יודעים, שאיני נותן צדקה לעניים.

אלא לאו, בן עיר אחרת אתה, והרי זה דין מפורש: עניי עירך קודמים‏[40].

בבא מציעא עא ב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם