לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

330

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

המגיד מדייצה נכנס אצל עשיר לבקש נדבה, וכשראה תמונתו של העשיר תלויה על הקיר – עגמו פניו. הציץ עליו העשיר ואמר לו דומה, שתמונתי אינה יפה בעיניך. מה פגם אתה מוצא בה?

החזיר לו המגיד:

מסתכל אני בתמונתך ורואה, שידיך כפותות על לבך ואין הן מגיעות עד הכיס...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם