לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

300

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

אמר קבצן לרוטשילד:

אדוני הבארון, יודע אני בך, שאין אתה אוהב קבצנים, אבל עסק?

גיחך רוטשילד והשיב:

עסק? מסכים.

חזר הקבצן ואמר:

בוא ונתערב במאה מארק, שאתה המיליונר לא תוכל להמציא לך מה שאני הקבצן יכול להמציא לי.

נענה לו רוטשילד והניח מאה מארק על השולחן. גרף הקבצן את הכסף לתוך כיסו ואמר:

אדוני הבארון, שמא אתה יכול להמציא לך תעודת-עניות מאת הקהילה? אני יכול.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם