לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

301

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

קבצן פוחח נכנס לבית וביקש שיתנו לו מכנסיים, נתנו לו.

נטל את המכנסיים והוסיף לעמוד במקומו, ליד הדלת. אמר לו בעל-הבית:

מה בקשתך עוד?

החזיר הקבצן:

עכשיו אני מבקש, שתקנה מאתי את המכנסיים.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם