לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

299

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שני קבצנים, זקן וצעיר, הלכו לרוטשילד לבקש נדבה.

כשהגיעו אל הבית, אמר הזקן לצעיר:

אתה חכה לי כאן, בחוץ, ואני אעלה אליו לפנים. אני זקן ומומחה לבריות אלו.

הסכים הצעיר ונשאר מבחוץ. והזקן עלה ובא לו אל רוטשילד, והמחהו רוטשילד אצל הגזבר. הלך אל הגזבר, והמחהו הגזבר אצל הסגן. הלך אל הסגן, והמחהו הסגן אצל הסוכן אשר על הבית. הלך אל הסוכן – ותפס לו הלה בצווארונו והשליכו מעל המדרגות.

קם הזקן מעל הקרקע, גירד את ראשו יפה-יפה, יצא אל חברו הצעיר, המחכה לו בחוץ, ואמר לו:

יודע אתה? רשע מרושע הוא רוטשילד זה, אבל סדר יש לו בביתו הפלא ופלא…

לסיפור הבא

לסיפור הקודם