לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

296

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

עני הזמין קבצן לסעודת-הערב. כשנכנסו, פתחה אשתו של העני במליצה:

מת ובר-מינן מפרנסים זה את זה… מכות וחליים רעים תאכלו שניכם יחדיו.

שמע העני ואמר לאורחו הקבצן:

בבקשה ממך, ידידי, אל תשגיח בקולנית זו… אתה עשה את שלך – פרוש שקך ושכב…

לסיפור הבא

לסיפור הקודם