לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

297

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

עני הביא מבית-הכנסת שני אורחים קבצנים לסעודה. רגזה אשתו:

דלפון מזמין אורחים לקדירה ריקה!

היסה אותה הבעל:

שתקי, אשה, הלכה כחכמים, שאמרו: "בין שניים ישבע שלישי"…

לסיפור הבא

לסיפור הקודם