לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

295

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

קבצן מחזיר על הפתחים בא לכפר, נכנס לפונדק של ישראל ושאל מה-שהוא לאכול. אמרה לו הפונדקית:

אין אתי בבית כלום.

נתמלא הקבצן רוגזה והתחיל פוסע פסיעות גסות מכותל לכותל ומדבר זעומות בינו לבין עצמו:

הואיל וכך, הרי גם אני מוכרח לעשות מה שהיה אבא עושה.

ראתה הפונדקית את זעמו של הקבצן ונפל פחדו עליה. מיד פייסה אותו והגישה לו סעודה יפה. ולאחר שאכל ושבע ונח רוגזו אמרה לו:

שמא תגלה לי, מה היה אביך עושה?

החזיר לה הקבצן:

אבא, עליו השלום, אף הוא היה קבצן מחזיר על הפתחים, ויום שלא נמצא לו דבר לאכול – חייך, שהיה הולך לישון רעב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם