לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

282

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

בבית-הכנסת עמדו ליד הפתח שני אורחים קבצנים, אחד לבוש קצרות ואחד לבוש ארוכות. אחרי מעריב נגש הפרנס והזמין את בעל-הקצרות לביתו לסעודה. את בעל-הארוכות לא הזמין.

מיד הפשיל הלה את "קאפוטתו" למעלה ואמר לפרנס:

שמא אתה חושש, שאני כולי בטן? הביטה וראה: גם רגליים יש לי…

לסיפור הבא

לסיפור הקודם