לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

281

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

בליל-שבת אחרי מעריב ניגש בעל-בית לאורחים הקבצנים, שעמדו ליד הפתח, והזמין אחד מהם לביתו לסעודה. וכשיצאו שניהם נסרך אחריהם עוד קבצן אחד, ואף הוא הלך עמהם. הציץ עליו בעל-הבית ושאל:

הגם אותך הזמנתי?

נענה הקבצן הראשון והשיב:

הנח לו: חתני הוא ואני חייב במזונותיו…

לסיפור הבא

לסיפור הקודם