לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

283

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

קבצן גוץ נטל פייס לשבת בביתו של עשיר. בשעת-סעודה ראהו בעל-הבית, שהוא אוכל כנגד שלושה, ואמר לו:

תמה אני, שגוץ כמוך ניתנה לו, בלי עין רעה, קיבה קבלנית כזו.

השיב לו הקבצן:

אל תראני, שאני גוץ: כולי בטן...

[נוסח אחר:

השיב לו הקבצן:

לחינם אתה תמה: דווקא משום שגוץ אני קיבתי גדולה משל גיבח...

בשעה שאדם עומד לצאת לאוויר העולם בא מלאך ותולה לפניו כמה וכמה קיבות, מהן קצרות ומהן ארוכות, ואומר לו: "טול את שלך!" – גיבח ידו מגעת עד לקצרה, גוץ אין ידו מגעת אלא עד לארוכה, ונמצא קיבתו שלו גדולה משל גיבח.]

לסיפור הבא

לסיפור הקודם