לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

257

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

ליוו עשיר מפורסם לבית-עולמו והלכו קרוביו אחרי מיטתו ובכו. נגרר אחריהם אדם זר, ואף הוא בכה. אמר לו אחד מן המלווים:

על מה אתה בוכה? אין אתה קרובו של המת.

השיב הלה:

על זה אני בוכה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם