לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

258

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שאלו לבעל-מוח:

תרנגולת נתינתה ביצה קטנה, אף על פי כן נודעת לה חיבה יתרה מאת הגוי: מכניסה לביתו וגם סולח לעוונה כשהיא עולה על השולחן ומשאירה אחריה רושם שאינו מהוגן; חזיר נתינתו שומן הרבה ובשר הרבה ואף על פי כן מגרשו הגוי מן הבית ובועט בו כל שעה. מה טעם יש בדבר?

החזיר בעל-המוח:

כך נאה לה לתרנגולת, וכך נאה לו לחזיר. תרנגולת נתינתה מועטת, אבל מיד, כל-יום; חזיר נתינתו מרובה, אבל – לאחר מיתה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם