לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

256

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

הזמינו עני זקן, שיאמר תהילים על הסדר לרפואתו של עשיר.

אמר והתנמנם, אמר והתנמנם. ראה, ששינה חוטפתו, קם על רגליו, הריח מתוך קופסת-הטבק אחת ושתיים, להבריח את היצר של שינה, הרים קולו וסיים:

"מתי ימות ואבד שמו... ואשר שכב לא יוסיף לקום... אמן ואמן"‏[31]!

[31] תהלים מא ו, תהלים ט יד

לסיפור הבא

לסיפור הקודם