לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

246

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

עני בא עצל קרוב עשיר וביקש, שיתן לו אלף רובל לעסק.

סירב העשיר ואמר לו: לא-יצלח שכמותך חוששים לו, שמא יאבד הכל בבת-אחת. מוטב, שאפסוק לך כל-שנה מאה רובל לפרנסה.

סירב העני והחזיר:

אי-איפשי... מוצלח שכמותך חוששים לו, שמא ימות תיכף בשנה הראשונה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם