לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

247

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

אשה באה אצל רוטשילד וביקשה מאתו עזרה:

כל ימיה עשתה צדקה עם אחרים; עכשיו נהפך עליה הגלגל והיא עצמה צריכה למתנת בשר ודם.

ליכסן רוטשילד את עינו אליה וכתב לה המחאה: חמישים מארק.

נסתכלה האשה במה שכתב ואמרה:

אדוני הבארון, ממשפחה מיוחסת אני…

קרע רוטשילד את ההמחאה וכתב לה המחאה אחרת: מאה מארק.

חזרה האשה ואמרה:

משפחתי ידועה בפראנקפורט…

חזר רוטשילד וקרע את ההמחאה השנייה וכתב לה המחאה שלישית מאתיים מארק. סיימה האשה ואמרה:

… וקרובה למשפחתו של אדוני הבארון.

קרע רוטשילד את ההמחאה השלישית, כתב המחאה רביעית: חמש מאות מארק, ואמר לה:

ועכשיו, אם לא תזהרי, גברתי, ותאמרי שבתי את – יכריע השוטר בינינו…

לסיפור הבא

לסיפור הקודם