לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

245

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

עני בא אצל קרוב עשיר לבקש מאתו עזרה. מתחילה לא נענה לו השיר, ולסוף, כשראה שהאורח קבע לו דירה בביתו, נתן לו מה שביקש ואמר לו:

מעכשיו אל תבוא אלי, אלא אם תהיה שמחה בביתי.

הסכים העני, נטל מה שנתנו לו – ויצא.

לא היו שעות מועטות – חזר ובא. כעס העשיר:

לא אמרתי לך, שלא תבוא אלי, אלא אם תהיה שמחה בביתי?

החזיר לו העני:

בדרך נמלכתי ואמרתי: ודאי שמחה רבה היא בביתך שנפטרת הימני, ועל שמחה זו באתי.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם