לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

224

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

"אדם עצב, אל תאנח, כי אחרי טירחא יבוא אתנח, אל תתהדר, אדם גביר, כי אחרי דרגא יבוא תביר"...

(של"ה דפוס אמשטרדם תנ"ח דף רמג, א)

לסיפור הבא

לסיפור הקודם