לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

223

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

עשיר עמד ליד ביתו והורה לכיירים, כיצד לכייר את הבית.

ניגש יהודי מן השוק ומיחה:

לא כך, אלא כך צריך לכייר.

רגז בעל-הבית:

רבי יהודי, מה ענייך לכאן?

השיב היהודי:

ואתה מה עניינך לכאן?

תמה בעל-הבית:

אני?... בית זה שלי הוא. לפני חודשיים קניתיו.

החזיר לו היהודי:

ומניין לך. שלאחר חודשיים לא אקנהו אני?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם