לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

212

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

"רבי מכבד עשירים, ורבי עקיבא מכבד עשירים, כדדריש רבה בר מרי: ישב עולם לפני אלהים, חסד ואמת מן ינצרוהו"‏[20].

וקשה: מאי משמע, שבעשירים משתעי קרא? – אלא "חסד" זה "נגיד"‏[21], העושה חסד עם הבריות; "אמת" זה "מגיד", המדריך את הבריות בדרך אמת. ו"נגיד" ו"מגיד" מ"ם ונו"ן ("מן") נוצרים אותם: טול מ"ם מ"מגיד" ונו"ן מ"נגיד" – מה ישאר להם?...

ערובין פו א

נגיד" בפי-העם פירושו – עשיר.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם