לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

213

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שאלו לחכם:

עושר וחכמה מה מהם עדיף?

השיב החכם:

חכמה עדיפה.

אמרו לו:

אם-כן, למה דופקים החכמים על פתחי העשירים ואין העשירים דופקים על פתחי החכמים?

השיב החכם:

לא קשיה! החכמים יודעים את ערכו של העושר ואין העשירים יודעים את ערכה של חכמה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם