לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

211

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שאלו לחריף:

"רבי מכבד עשירים"‏[18] היכן מצינו שכיבדם?

החזיר החריף:

במשנה מפרט רבי שלושה שפגיעתם רעה: "חרש, שוטה וקטן – החובל בהם חייב, והם שחבלו באחרים פטורין"‏[19]. וקשה: היה לו להוסיף גם עשיר, שוודאי פגיעתו רעה: החובל בו חייב, והוא שחבל באחרים פטור. אלא לאו, כאן כיבד רבי עשירים – ולא מנה אותם עם חרש, שוטה וקטן.

ערובין פו א

משנה בבא קמא ח ד

לסיפור הבא

לסיפור הקודם