לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

210

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שאלו לרבי-רבי השיל:

אמרו: "כסף מטהר ממזרים"‏[15]. היכי תמצי, שיהא כוחו של כסף יפה מכוחה של תורה, שטימאה ממזרים?

הסביר רבי-רבי השיל:

קיימא לן: "מדחציף כולי האי, שמע-מינה ממזר הוא"‏[16]. במה דברים אמורים? סתם חצוף. אבל חצוף עשיר, בטלה חזקה זו לגביו, משום ש"עשיר יענה עזות"‏[17] ואפילו אם אינו ממזר. וזהו שאמרו: "כסף מטהר ממזרים": חוצפה של עשיר אנו רשאים לתלות בעשירות, ולאו דווקא בממזרות.

קידושין עא א

כך היא שיגרת-העם; גירסת-הש"ס היא: "שמע-מינה רשיעא הוא", בבא מציעא פג ב

משלי יח כג

לסיפור הבא

לסיפור הקודם