לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

209

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

ישבו יהודים בחבורה ואמדו הונו של "הגביר". זה אמר כך וזה אמר כך. קם אחד מן החבורה ואמר:

לדעתי, חסרים לו מאתיים אלף.

ליגלגה עליו כל החבורה:

אם-כן, לדעתך, הוא ערב שמיטה.

החזיר הלה:

הלוואי והיו כל ישראל ערב שמיטה כמותו. אלא שהחזיר הוא כאילו היה לו חצי-מיליון, ולמעשה יש לו רק שלוש מאות אלף...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם