לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

208

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

עשיר "דבר-אחר" התפאר לפני חברו:

מעולם לא השתכר אדם פרוטה על ידו.

תמה חברו:

היכי תמצי? פעמים אתה נכנס למרחץ ומשלם לבלן דמי-מרחץ.

החזיר לו הלה:

ושאין איש רואני שם, מיד אני פושט ידי ומנפץ שמשה של חלון.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם