לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

195

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שאלו לבחור עני, "אוכל-ימים"‏[8]:

על מה אתה עתיד להתפלל בליל הושענא רבה, כשייבקעו שערי-שמים?

השיב הבחור:

תיכף כשייבקעו שערי-שמים אתפלל לפני המקום, שיתן לי שבעה בתים יפים, ואשכיר אותם לשבעה אנשים חשובים, ותנאי אתנה עם כל אחד ואחד מהם, שיפרנסני יום אחד בשבוע, ונמצא אני רואה עולמי בחיי.

לשעבר, כשהיו ישיבות מצויות ברוב קהילות, הוצרך כל בן-ישיבה עני

לסיפור הבא

לסיפור הקודם