לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

196

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

עני צם כל היום כדי שייכנס רעב לסעודת-נישואים בביתו של קרוב עשיר. כל שעה היה מסתכל בחלון, שמא בא השמש להזמינו – והשמש איננו. החשיך היום – והשמש איננו.

כפף העני את ראשו, מילא כריסו לחם וצנון ועלה על משכבו.

פתאום – קול דופק בדלת:

פתח! הנה השמש! – התנער העני, נתן אצבע לתוך גרונו, הקיא את הלחם ואת הצנון, כדי שיהא שוב מוכן לסעודה, ופתח את הדלת.

נכנס שכנו ואמר לו:

רצונך, שתילווה אלי לקידוש-לבנה?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם