לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

194

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

אמרו לו לעני, שיש בדירה של דל"ת על דל"ת:

רצונך, שיהיה לך ארמון כארמונו של המלך, שיש בו מאה ועשרים ושבעה חדרים?

החזיר העני:

חס וחלילה! מהיכן אקח "מזוזות" לכולם?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם