לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1891

בין אדם לחברו

שאלו ליהודה־ליב גורדון (יל״ג):

למה עתיד הקדוש־ברוך־הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק ש״י עולמות? [2] שמא לא די לו לאדם בעולם אחד משלו?

החזיר יל״ג:

יודע הקדוש ברוך־הוא נפש צדיקיו... אם רק עולם אחד ינחל צדיק, חזקה שיתכוון לשפוך עביטו דווקא לתוך עולמו של חברו. עכשיו, שינחל ש׳׳י עולמות, בעל־כורחו ישפוך עביטו לתוך עולמותיו שלו...

[2] עיין משנה סוף עוקצים.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם