לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1892

בין אדם לחברו

מדכּי חבד ניגש לביתו של עשיר ידוע בווילנה והתחיל מזמן עצמו למה שמברכים אחריו ״אשר יצר״. הציץ עליו העשיר בעל־הבית וצעק:

שלי הוא הבית, ואין אדם רשאי להשתמש בו לכך.

עשה מדכּי מה שעשה, ופתח בנעימה של ברכת־המזון:

״ברשות מורנו הרב בעל־הבית״...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם