לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1890

בין אדם לחברו

בשנת תרנ״א גזרה המלכות הרוסית הרבה גזירות קשות על ישראל. הוסיפו יושבי־קרנות משל עצמם והפריחו שמועה של בהלה:

עתידה המלכות שתקבע הלכה: כל הורג אדם מישראל אין לו דמים, אלא קנס חמישה רובלים ישלם.

כשהגיעה השמועה לברדיצ׳ב, נתכנסו היהודים לבית־הכנסת ודנו באימה ופחד:

מה יהיה סופם של כל ישראל במדינה זו?

קם זקן אחד ואמר:

מורי ורבותי, אם ההלכה לא תהא נוהגת אלא בגוי, שיהרוג אדם מישראל, לית לן בה: עשו קמצן הוא מטבעו ויחוס על חמישה רובלים.

שאל אחד מן החשובים:

ואם ההלכה תהא נוהגת גם בישראל שיהרוג ישראל?

החזיר הזקן:

אם־כך, חוששני לכלייה חלילה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם