לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1889

בין אדם לחברו

חסיד קבל לפני רבי חיים האלברשטם מצאנז:

רבי, פלוני בן־פלוני מקפח פרנסתי ויורד עמי לחיי. באתי לחננך, רבי, שתקלל אותו על הרעה, שהוא עושה עמדי.

כּעס רבי חיים כּעס גדול וגער בו:

מהר וצא מביתי, אם אין אתה רוצה שעליך תהיה קללתי.

נתחלחל החסיד ושאל:

רבי, מה פשעי ומה חטאתי, שאתה אומר לקלל אותי?

החזיר לו רבי חיים:

אם עד כדי כך גדולה השינאה בלבך על חברך, שמע־מינה גדולה הרעה, שאתה עושה עמו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם