לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1840

בין אדם למקום

בן-כרך בא לעיירה קטנה ונכנס לאכסניה ללון. עד ששבע שינה די-צורכו נשמע קול דופק על דלתו:

רבי אורח, קום!

נבהל האורח, קפץ מעל מיטתו ופתח את הדלת. נכנס בעל-האכסניה ואמר לו:

רואה אני, שמחמת עינוי-הדרך עייפת ושכחת שסליחות ראשונות היום.

היתמם האורח ושאל:

סליחות? מה זאת?

תמה בעל-האכסניה:

מימיו לא ראה יהודי משונה כזה.

פתח פיו והסביר לאורח:

שבוע של ראש-השנה ושבוע שבין ראש-השנה ליום-כיפור קמים בעוד לילה והולכים לבתי-כנסיות ולבתי-מדרשות ואומרים סליחות.

שמע האורח ואמר:

מנהג יפה. אבל שמא תבאר לי, הסליחות גופן מה הן?

חזר בעל-האכסניה והסביר לו:

הסליחות הן בקשה על כפרת עוונות, על שנה טובה חדשה, על לחם לאכול ובגד ללבוש.

טפו! – רקק האורח וחזר למיטתו. – יהודי זקן אינו מתבייש לעשות מעשה ילדים קטנים – לקום בלילות ולבקש לחם...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם