לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1839

בין אדם למקום

שאלו לאפיקורס:

כיצד אין אתה בא לבית-המדרש אפילו ב"ימים נוראים"?

החזיר האפיקורס:

משעה שתנוּ דבי רבי ישמעאל: "אם פגע בך מנוול זה, משכהו לבית-המדרש"[41], נתמלאו בתי-מדרשות מנוולים, ואני, אלהים עדי, את המנוולים אני ירא...

[41] סוכה נב, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם