לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1841

בין אדם למקום

מדרש-לצים:

שלושה ניסים נעשו בראש-השנה: אחד לקדוש ברוך-הוא אחד לשטן ואחד לישראל.

נס נעשה לקדוש ברוך-הוא בראש-השנה, שאברהם לא שחט את יצחק, ומה אם אברהם לא עשה מעשה, אין ישראל מניחים לקדוש ברוך-הוא כל אותו היום כוּלוֹ ובאים עליו בטענה של עקידת-יצחק מן הבוקר עד הערב, כמה היו מרעישים עליו שמים וארץ אילו עשה אברהם מעשה ושחט ליצחק.

נס נעשה לשטן בראש-השנה, שתוקעים עליו מצידו הצר של השופר לצידו הרחב; אילו תקעו עליו להיפך – מצידו הרחב של השופר לצידו הצר, מיד היה נחנק.

ונס נעשה לישראל בראש-השנה, שתיקנו מסדרי התפילות לאמר קודם תקיעות שבע פעמים "למנצח", ולא תיקנו לאמר שבע פעמים "אשרי תמימי-דרך"...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם