לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1833

בין אדם למקום

שמריל שניטקבר היה אומר:

ריבונו של עולם, חמישה "על-כורחך" נתת לי.[38] השפעת עלי רוב טובה, ואיני יכול לקבל. אני דיי בארבעה, ואת החמישי קח לך...

[38] "על-כורחך אתה נוצר ועל כורחך אתה נולד, ועל כורחך אתה חי, ועל כורחך אתה מת, ועל כורחך אתה עתיד ליתן דין-וחשבון"; אבות ד, כב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם