לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1832

בין אדם למקום

צעירים ישבו לפני מרדכי אדלמן והוא הוכיחם, שעברנייים הם.

אמרו לו הצעירים:

ואתה, רבי מרדכי, אינך עובר עבירה לפעמים?

השיב להם אדלמן:

אתם הצעירים יכולים שלא לעבור עבירה, ואין אנו הזקנים יכולים שלא לעבור עבירה...

אמרו לו הצעירים:

רבי מרדכי, היפך הדברים.

החזיר להם אדלמן:

לא היפך הדברים, אלא כך הם הדברים. כיוון שהזקין אדם – תש כוחו לכבוש את יצרו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם