לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1831

בין אדם למקום

מצאו למרדכי פלונגיאן שוכב בשבת על הקרקע מחוץ לעיר ותולש עשבים מן המחובר ומשליכם.

אמרו לו:

רבי מרדכי, עבירה זו, שאין לך הנאה הימנה, למה לך?

החזיר פלונגיאן ואמר:

מלפני הרבה דורות קבורים כל ישראל מתחת לגל גדול של לאווים ואיסורים ואזהרות. עכשיו, שאנו מבקשים לפקח בּגל, כל עבירה שבאה לידינו, בין שיש לנו הנאה הימנה ובין שאין לנו הנאה הימנה, אל נחמיצנה. היא גופה הנאה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם