לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1830

בין אדם למקום

ראש-השנה ירד ניסן בלומנטל לפני התיבה בבית-הכנסת של הבּרודיים באודיסה והתפלל בהתלהבות גדולה עד כדי בכיות.

אחרי התפילה ניגש אליו אחד מחשובי הברודיים ואמר לו:

מר בלומנטל, מאימתי נעשית ירא-שמים עד כדי בכיות?

החזיר לו בלומנטל:

ידידי, בוא ואגלה לך סוד. אם יש אלהים, הרי צריך לבכות, ואם, חלילה, אין אלהים, –ודאי וודאי צריך לבכות...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם