לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1834

בין אדם למקום

חסיד אחד היה בעירו של שמריל ונתעצם במקוואות ובסיגופים ובהשבעות, בשביל שיגלו לו מן השמים את הקץ. נודע הדבר לשמריל והזמין אותו לביתו ואמר לו:

עד שאתה מכלה כל גופך במקוואות ובסיגופים, בוא ואני אגלה לך רז זה מיד.

הכניס את החסיד חדר לפנים מחדר ונעל את הדלת. ביקש החסיד לשבת ואמר לו שמריל:

קום ועמוד על רגליך!

קם החסיד ועמד על רגליו ברתת ובזיע. קם גם שמריל ועמד על רגליו ואמר לו:

אתה מבקש לדעת מתי יבוא המשיח?

הן, – השיב החסיד וכל עצמותיו רחפו מאימה.

פשוט ידך והכּף למעלה! – ציווה שמריל.

פשט החסיד ידו והכף למעלה. הרים שמריל אצבע ואמר:

משיח יבוא כשתצמחנה לך שערות כאן, בכף-ידך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם