לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

182

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

היו לו למלמד עני עשרה זהובים, הלך וקנה עז. גילגלה אשתו עמה כמה ימים, האכילה אותה, השקתה אותה – והעז חלב אין לה. כעסה האשה ואמרה לבעלה:

מלמד שוטה אתה: הלכת לקנות עז וקנית תייש.

קיבל המלמד את הדין עליו ושתק. לא היו ימים מרובים ופרצה מגפה בעזים ומתה גם עזו שלו. תלה המלמד עיניו לשמים ונאנח: השופט צדק לא יעשה משפט!... לגבי חלב עשית עזי – תייש, ולגבי מגפה עשית תייש – עז.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם