לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

181

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

אמר קבצן לקמצן:

בתי בגרה ואין בידי להשיאה. אל מי אפנה אם לא אליך? "שני בשני" אני לך.

החזיר לו הקמצן:

יודע אני, ש"שני בשני" אתה לי, מיהו ממוני – "ראשון בראשון" הוא לי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם