לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1819

בין אדם למקום

מת יהודי ועלה לעולם-האמת. ראה בניין מפואר ונכנס.

פסע פסיעות מעטות ונתקל בזקן מפורסם. שמח ואמר:

שמע-מינה לגן-עדן נכנסתי.

שוב פסע פסיעות מעטות ונתקל בפורנה מפורסמת. נפל עליו לבו ואמר:

חוששני, שלגהינום נכנסתי.

עד שעמד ותהה: אם לגן עדן או לגיהנום הביאוהו רגליו, נשא עיניו וראה: הזקן המפורסם והפורנה המפורסמת חבוקים זה בזה ומרקדים יחדיו. נתבלבל עליו מוחו ואמר למלאך, השומר על הפתח:

רבי מלאך, בניין מפואר זה מה הוא: גן-עדן או גיהנום? אם גן-עדן – מה לפורנה זו כאן, ואם גיהנום – מה לזקן זה כאן?

החזיר לו המלאך:

אל תתמה: גן-עדן הוא לו וגיהנום לה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם