לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1818

בין אדם למקום

במוצאי-שבת הלך אדם לראות את הסרט החדש. למחר הלך שנית, ולמחרתיים הלך שלישית. אמרו לו:

עדיין לא שבעה עינך מראות אותו סרט?

החזיר הוא:

ריבה אחת יש שם בסרט. שולמית של שיר-השירים. בת-שבע של דויד המלך. אף היא יורדת לרחוץ ופושטת מעליה בזה אחרי זה את הכל, וכיון שהיא מגיעה לחלוק אחרון, מזנקת פתאום – השד יודע מהיכן! – רכבת ומסתירה...

ליגלגו עליו:

ולשם אותה רכבת אתה כולך לראות את הסרט יום-יום?

נזעם האיש והחזיר:

ימח שמה של הרכבת! אבל פעם אחת הלוא תאחר...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם