לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1811

בין אדם למקום

תפסו לאחד באשת-איש והביאוהו אל הרב.

רתח הרב וצעק:

אוי לנו מן הרשעים, המחריבים את העולם! "לא תחמוד אשת-רעך" לאו של עשרת הדברות.

נענה בעל-העבירה ואמר:

רבי לחינם אתה מתרגז וצועק. חיי וחיי-ראשי שמימי לא ראיתי בעלה של אשה זו, ומעולם לא היה רעי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם