לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1812

בין אדם למקום

בעלה של אשה צעירה עמד לנסוע למרחקים. אמרה לו האשה:

בקשה יש לי אליך: קודם נסיעתך תאמר לפלוני ידידך, שעד שובך, אם ירצה השם, בשלום לא יבוא לביתנו.

אמר לה הבעל:

רצונך רצוני, וכבר אמרתי לו, שלא יבוא לבקר אותך אלא ביום.

החזירה לו האשה:

מה תיקנת? ידידך זה הוא מן היודעים ללון גם ביום...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם